Speciale i ejerskifteforsikring.

Derudover har vi stor erfaring og succes med sager om ejerskifteforsikringer. I flere sager har vi skaffet forsikringstagere erstatningsbeløb i millionklassen ved Ankenævnet for Forsikring.

 

Hvis klager får medhold i en tvist med forsikringsselskabet, er der ofte mulighed for at få dækket afholdte omkostninger til advokat.

 

Vi har især ført sager om skimmelsvamp og opstigende grundfugt, der har store økonomiske og personlige omkostninger for de berørte. Sagerne kan vindes, hvis der føres grundig dokumentation for skaderne, hvilket typisk sker inddragelse af en byggesagkyndig (syn og skøn).

Kontakt os

Bliv kontaktet