Entrepriseret

 

Vi yder rådgivning til både bygherrer og entreprenører i alle sager om byggeri og entreprise.

Vi har stor erfaring i gennemførelse af syn- og skønssager ved de civile retter eller voldgift og sager om sagkyndige beslutninger (§ 46). Derudover bistår vi i forhandlinger om kontraktindgåelse, forsikringsforhold samt spørgsmål vedrørende tekniske rådgivere og ansvar og udbudsretlige spørgsmål.