Erhvervslejeret

 

Vi rådgiver i alle sager om erhvervslejeret, der særligt omfatter følgende forhold:

  • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter
  • Forhandlinger om lejevilkår
  • Sager om lejens størrelse (§ 13-reguleringer)
  • Udarbejdelse af påkrav og sager om ophævelse
  • Erstatningssager i erhvervslejeforhold
  • Vurdering af muligheder for optimering af lejen

Vi fører sager i byretten og landsretten og rådgiver aktuelt et af landets førende pensionsselskaber i lejeretlige forhold og har ført en række sager om bl.a. lejens størrelse i større dagligvarebutikker.

Sager angående lejens størrelse føres primært på udlejerside.