Fast ejendom

 

Vi bistår med rådgivning vedrørende køb og salg af fast ejendom. Rådgivningen omfatter køb af salg af større erhvervs- og udlejningsejendomme samt gennemførelse af fuldstændig due diligence og alle transaktioner forbundet med en ejendomshandel.

Vi bistår naturligvis også private i alle former for bolighandler, herunder berigtigelse af ejendomshandler, udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse. Endelig rådgiver vi om forsikringsretlige forhold vedrørende køb af fast ejendom og sager om mangler ved fast ejendom af enhver art.

Vi har derudover stor erfaring i at føre sager for ejer- og andelsboligforeninger, der bl.a. omfatter udarbejdelse af vedtægter, mangelsager i foreningsejendomme samt eksklusionssager.