Forsikringsret

 

Vi rådgiver om alle forsikringsforhold inden for fast ejendom. Rådgivningen omfatter bl.a. vurdering af, hvorvidt en skade er dækningsberettiget og forhandlinger med forsikringsselskaberne, herunder indbringelse og førelse af sager for Ankenævnet for Forsikring.

Rådgivningen omfatter bl.a. forhold vedrørende:

  • ejerskifteforsikring
  • villaforsikringen/husforsikring
  • byggeskadeforsikring

Vi har et godt samarbejde med nogle af landet dygtigste tekniske rådgivere og ingeniører, der kan være med til at ændre en ellers låst situation i forhandlingerne med forsikringsselskabet.