Tvist mellem ejerforening og ejer vedr. et fælles kælderlokale

Vi repræsenterede en ejerforening i København. Ejer havde uden aftale med foreningen inddraget et af foreningens kælderrum. Foreningen fik ved Københavns Byret medhold i, at ejer skulle opgive benyttelse, selvom ejeren gjorde gældende, at ejerforeningen havde udvist passivitet ved ikke at påtale ejers brug i mere end 11 år.

Dommen er anket af modparten til Østre Landsret i oktober 2019.

Sagen blev varetaget af advokat Simon Busk.

(Fisker j.nr. 100205 • København • 2019)