Afgørelser.

Vi har samlet et udpluk af de afgørelser, som vi har varetaget gennem årene. Opdateres løbende.

Såfremt du har spørgsmål, eller ønsker en kopi af dommen/afgørelsen, er du velkommen til at sende os en mail med dine kontaktoplysninger til jf@fiskeradvokater.dk.

Udvalgte kunder

Sampension

Københavns Kajakklub

Bregentved Gods

Højesterets dom om 2-ugers fristen i lejelovens § 98, stk. 2

Højesteret har d. 29. september 2021 afsagt dom i den af Fisker Advokater…

Københavns Kajakklub frifundet for krav om 10-dobling af lejen

Boligretten i Glostrup frifandt Københavns Kajakklub for et krav om en næsten…

Erhvervslejer havde ikke ført bevis for mundtlig aftale

Erhvervslejemål ophævet. Østre Landsret stadfæstede Fogedretten på…

Påkrav fra haveforening kunne ikke danne grundlag for eksklusion

Østre Landsret stadfæstede Fogedretten i Glostrups kendelse om ikke at fremme…

Gener fra altan overskred ikke den naboretlige tålegrænse

Retten på Frederiksberg afsagde dom om, at opsætning af altan i…

Erstatningskrav mod lejer for Højesteret

Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til at indbringe sag for Højesteret…

Boligdommer var inhabil (trykt)

Østre Landsret afsagde dom om, at boligdommer i boligretten var inhabil og…

Ejerforenings ret til fælles kælderlokale

Tvist mellem ejerforening og ejer vedr. et fælles kælderlokaleVi…

Udlejer fik stor lejeforhøjelse

Lejen for et erhvervslejemål blev næsten fordoblet efter boligretssagVi…

Nabostrid om haveareal

Ejerforening vandt tvist om ret til eksklusiv brug af havearealVi…

Adgangsnægtelse medførte ophævelse af boliglejemål

Københavns Byret ligestillede lejers nægtelse af udlejers ret til at…

Lejers henvendelse til kommune førte ikke til ophævelse (trykt)

Østre Landsret afsagde dom om, at en lejers henvendelse til kommunen om…

Erstatningskrav var forældet (trykt)

I en trykt dom fandt Vestre Landsret, at et erstatningskrav som følge af…

Advokat som boligdommer ikke inhabil (trykt)

Østre Landsret afsagde kendelse om, at advokat, der var udpeget som…

Lejepåkrav var ugyldigt (trykt)

Udsættelse af lejer afvist i landsretten, da påkrav indeholdt beløb, der ikke…