Ejerforening vandt tvist om ret til eksklusiv brug af haveareal

Vi repræsenterede en ejerforening på Frederiksberg i en tvist mod naboejendommen vedrørende brugsretten til et haveareal tilhørende naboejendommen. I start 1980’erne var der blevet tinglyst en servitut på naboejendommen, der overlod brugsretten til ejerforeningen.

Servitutten forholdt sig ikke til om naboens brugere / lejere måtte anvende arealet, men den foreskrev dog, at naboejendommen var forpligtet til at opstille et naturhegn omkring arealet, så det ikke var tilgængeligt for naboejendommens brugere.

Naboejendommen gjorde krav på arealet i slut 2017. Ejerforeningen bestred, at naboejendommens brugere havde ret til at anvende arealet.

Vi havde held til at overbevise Retten på Frederiksberg om, at det alene er ejerforeningen, der må bruge arealet. Retten lagde vægt på vores argumenter om, at naboejendommen ikke havde gjort indsigelse mod den eksklusive brugsret i ca. 30 år samt at naboejendommen selv havde bekostet naturhegnet.

Sagen blev varetaget af advokat Simon Busk.

(Fisker j.nr. 100167 • Frederiksberg • 2019)