Speciale i Lejeret.

Vi rådgiver i alle sager om erhvervs- og boliglejeret. 

Sager kan bl.a. omhandle:

  • Udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter
  • Vurdering af mulighed for optimering af lejen
  • Retssager/huslejenævnssager om lejens fastsættelse og forhøjelse/nedsættelse
  • Ophævelses- og opsigelsessager.
  • Alle tvister/retssager mellem lejer og udlejer
  • Udsættelsessager

Ovenstående er blot eksempler. Vi har rådgivet og ført sager inden for næsten samtlige problemstillinger indenfor lejeretten.

Advokat Jens Fisker har ført et betydeligt antal retssager inden for erhvervs- og boliglejeret, hvoraf mange domme er blevet trykt i hhv. Ugeskrift for Retsvæsen m.fl. På udlejerside har vi, bl.a. for en større pensionskasse, ført en række markedslejesager og har indgående kendskab til forløbet i denne type sager.

BLIV KONTAKTET.

    Kontakt Jens Fisker med mere end 15 års erfaring indenfor lejeret