Udsættelse af lejer afvist i landsretten, da påkrav indeholdt beløb, der ikke kunne opkræves

Vi repræsenterede en lejer, hvor udlejer forsøgte at få leje sat ud på grund af lejers manglende betaling af husleje. Udlejer fik medhold i fogedret, men tabte i landsretten, da vi gjorde gældende at opgørelse af lejen m.v. var forkert opgjort som følge af en ugyldig trappelejeklausul. Lejer kunne herefter blive boende.

Sagen blev varetaget af advokat Jens Fisker.

(Fisker j.nr. 100001 • Nykøbing Falster • 2015 • trykt i TBB.2016.265)