Østre Landsret afsagde dom om, at boligdommer i boligretten var inhabil og ophævede boligrettens dom

I Østre Landsret repræsenterede vi lejer (et hotel) i en tvist om gyldigheden af en opsigelse af lejemålet som følge af ombygning samt en speciel tvist om lejens størrelse, da lejevilkårene var blevet slettet ved såkaldt alternativt opråb under en tvangsauktion. Spørgsmålet var derefter, hvilken leje, der var gældende, herunder, om lejen skulle varsles (erhvervslejelovens § 9, stk. 2). Der findes ikke praksis om spørgsmålet.

Få uger inden selve hovedforhandlingen i Østre Landsret blev vi gjort bekendt med, at en boligdommer i boligretten havde et nært samarbejde med et af udlejers centrale vidner (ikke en part). Boligdommeren var bl.a. venner med vidnet på Facebook samt vidnets hustru og børn og stod anført som samarbejdspartner på vidnets hjemmeside.

Vi nedlagde derfor en ny påstand om, at boligretssagen skulle gå om. Landsretten afsagde dom om, at boligdommeren var inhabil og ophævede boligrettens dom. Sagen blev sendt tilbage til retten med ny dommer og nye boligdommere.

Sagen blev varetaget af advokat Jens Fisker.

(Fisker j.nr. 100242 • København • 2020 • trykt i TBB 2020.258)