Københavns Byret ligestillede lejers nægtelse af udlejers ret til at gennemføre renovering med adgangsnægtelse

Vi repræsenterede en ældre herre, der havde lejet en lejet en lejlighed på Vesterbro i en menneskealder.

Udlejer varslede renovering af køkken og badeværelse. Da udlejer mødte op med håndværkerne, lod lejer dem komme ind, men han protesterede over gennemførelsen af arbejderne.

Byretten konkluderede, at lejers nægtelse af udlejers lovligt varslede renoveringsprojekt udgjorde misligholdelse, der berettigede udlejer til ophævelse.

Advokat Jens Fisker havde tidligere varetaget to sager for lejer om det samme spørgsmål og kraftigt opfordret lejer til at lade udlejer udføre lovligt varslede arbejder. De sager vandt han.

Lejer fulgte desværre ikke vores råd i den konkrete sag. Derfor blev ophævelsen godkendt.

Afgørelsen viser, at man som lejer skal være forsigtig med at nægte udlejer adgang, når udlejer har varslet gennemførelse af arbejder.

Sagen blev varetaget af advokat Simon Busk.

(Fisker j.nr. 100087 • København • 2018)