Boligretten i Glostrup frifandt Københavns Kajakklub for et krav om en næsten 10-dobling af huslejen, fordi udlejer - et fond - ikke havde iagttaget erhvervslejelovens regler

I en speciel boligretssag blev Københavns Kajakklub sagsøgt d. 13. februar 2020 med krav om, at huslejen for Københavns Kajakklubs historiske lokaler skulle næsten 10-dobles. Fisker Advokater repræsenterede lejer/Københavns Kajakklub.

Københavns Kajakklub havde siden juni 2008 lejet et såkaldt “skib” på knap 400 m2 i et fredet Kanonbådsskur direkte til vandet på Kanonbådsvej i København K. Huslejen havde siden 2008 været den samme (2.200 kr./måned) i henhold til en tidsbegrænset lejekontrakt, der var fortsat.

Udlejer, der var et fond, havde over en årrække renoveret det gamle kanonbådsskur for et to-cifret millionbeløb med bl.a. støtte fra Realdania.

Da parterne ikke kunne nå til enighed om, hvad lejeniveauet skulle være fremadrettet, udtog udlejer stævning over for Københavns Kajakklub og gjorde bl.a. gældende, at der ikke var aftalt en leje, jf. erhvervslejelovens § 9, stk. 2.

Boligretten fandt det ikke dokumenteret, at der ikke var aftalt en leje, hvorfor erhvervslejelovens § 9, stk. 2 ikke fandt anvendelse. Københavns Kajakklub blev herefter frifundet, bl.a. fordi udlejer ikke havde iagttaget varslingsreglerne i erhvervslejelovens § 13.

Udlejer blev dømt til at betale Københavns Kajakklub kr. 100.000 i sagsomkostninger.

Dommen blev ikke anket.

(Fisker j.nr. 100270 • BS-6941/2020-GLO • 2021)