Lejen for et erhvervslejemål blev næsten fordoblet efter boligretssag

Vi repræsenterede udlejer, Sampension, i en boligretssag om lejens størrelse for et erhvervslejemål på Bernstorffsvej i Gentofte. Lejemålet bestod af flere ældre erhvervslejekontrakter. Lejen var ikke tidligere blevet reguleret.

Under boligretssagen blev der gennemført syn og skøn og indhentet oplysninger om sammenligningslejemål. Efter skønserklæringen blev der indgået forlig med lejer på vilkår, at lejen blev sat op fra 150.000 til 300.000 kr., ligesom der blev aftalt en fast regulering af lejen.

Lejer blev samtidig pålagt at betale sagsomkostninger.

Sagen blev varetaget af advokat Jens Fisker

(Fisker j.nr. 100120 • Lyngby • 2019)