Østre Landsret afsagde dom om, at en lejers henvendelse til kommunen om lejemålets areal, mens sagen verserede ved Huslejenævnet ikke kunne føre til ophævelse

I den pågældende sag repræsenterede vi lejer I Østre Landsret, hvis lejemål var blevet ophævet af udlejer, fordi lejer under en sag i Huslejenævnet havde rettet henvendelse til kommunen om lejemålets areal. Kommunen rettede arealet i overensstemmelse med lejers oplysninger.

Udlejers advokat gjorde gældende, at lejers henvendelse til kommunen var uberettiget og i strid med enhver loyalitetsforpligtelse i lejeforholdet. Udlejers advokat ophævede derfor lejemålet efter lejelovens § 93, stk. 1, litra l og opsagde lejemålet efter lejelovens § 83, stk. 1, litra g. Udlejer fik hverken medhold i ophævelsen eller opsigelsen af lejemål.

Dommen viser, at der trods alt er grænser for hvor lidt, der skal til før udlejer kan skride til ophævelse i sager, der ikke vedrører egentlig betalingsmisligholdelse. I visse tilfælde har retspraksis anerkendt ophævelse af lejemål, hvis f.eks. lejer har sendt falske beskyldninger om udlejer, eller på anden vis groft har overtrådt grænsen for, hvad udlejer skal “tåle”. Det var ikke tilfældet i denne sag, og lejer blev derfor frifundet.

Sagen blev varetaget af advokat Jens Fisker.

(Fisker j.nr. 100111 • København • 2018 • trykt i U.2018.1649 og TBB2018.462)