Lejeret

Vi rådgiver udlejere og lejere i alle sager vedrørende lejeret. Rådgivningen omfatter udarbejdelse af lejekontrakter, udarbejdelse af varslingsskrivelser, påkrav, regnskaber, ophævelsessager og sager om lejens størrelse.

Sagerne føres ved huslejenævnene og bolig- og landsretten. Vi har vundet flere og større sager, der er blevet trykt i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Bygge- og Boligret.